ราคางานพิมพ์โปสเตอร์

Posters Printing Services

     สำหรับงานพิมพ์โปสเตอร์ ทางบริษัทเราให้เครื่องพิมพ์ inkjet หน้า 64 นิ้ว เป็นเครื่องพิมพ์แบรน HP ระดับ professional printing และใช้หมึกแท้จากบริษัท จึงงานพิมพ์ที่ออกมีความละเอียดสูง เหมาะกับงานที่มีรายละเอียดเล็กๆ ต้องการความเที่ยงตรงของสีเป็นพิเศษ เช่น งานตกแต่งและออกแบบภายใน หรือ สำหรับงาน พิมพ์โปสเตอร์ สำหรับพรีเซนต์งาน ต่างๆในบริษัท หรือ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกระดับชั้น

ตัวอย่างงานงานพิมพ์ของเรา

poster pp1
poster pp4
poster pp6
poster pp10
poster pp12
poster pp15