ตรายางธรรมดา ด้ามพลาสติกสีน้ำเงิน

stemp002
stamp-002

ตรายาง ด้ามไม้ รางรถไฟ

rubber stamp price

ตรายาง หมึกในตัว ตลับพลิก

inking samp
     ตรายางตลับพลิก คือ ตรายางที่มีถาดหมึกในตัว เมื่อกดประทับตรายางจะพลิกลงมากดที่กระดาษ และยางประทับจะพลิกขึ้นไปประกบติดกับถาดหมึกเมื่อไม่กดประทับ  ซึ่ง เป็นที่นิยมมากในตอนนี้ เนื่องจากมีถาดหมึกในตัว ช่วยให้การใช้งานมีความสะดวก แบร์นที่ได้รับความนิยมในไทย คือ SHINY(ไต้หวัน) และ TRODAT(ออสเตรีย) เนื่องจาก หมึกคมชัด แท่นประทับมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ความคมชัดนอกจากคุณภาพหมึกที่ดีแล้ว ตราประทับจะคมชัด ต้องใช้แผ่นยางที่สามารถซับหรือติดหมึกได้ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วย

ตรายาง TRODAT และ SHINY

ตรายางมาตรฐาน แบรนด์คุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน

self inking stamp price
rubber stamp

ตัวอย่างขนาดตรายาง