ตรายางธรรมดา ด้ามพลาสติกสีน้ำเงิน

stamp

ตรายาง ด้ามไม้ รางรถไฟ

ตรายาง หมึกในตัว ตลับพลิก

inking samp
     ตรายางตลับพลิก คือ ตรายางที่มีถาดหมึกในตัว เมื่อกดประทับตรายางจะพลิกลงมากดที่กระดาษ และยางประทับจะพลิกขึ้นไปประกบติดกับถาดหมึกเมื่อไม่กดประทับ  ซึ่ง เป็นที่นิยมมากในตอนนี้ เนื่องจากมีถาดหมึกในตัว ช่วยให้การใช้งานมีความสะดวก แบร์นที่ได้รับความนิยมในไทย คือ
TRODAT(ออสเตรีย), SHINY(ไต้หวัน) และ Wes(จีน)  เนื่องจาก หมึกคมชัด แท่นประทับมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ความคมชัดนอกจากคุณภาพหมึกที่ดีแล้ว ตราประทับจะคมชัด ต้องใช้แผ่นยางที่สามารถซับหรือติดหมึกได้ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วย

ตรายาง TRODAT, SHINY, WES

ตรายางมาตรฐาน แบรนด์คุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน

stamp price
stamp price

ตัวอย่างขนาดตรายาง