กระดาษชานอ้อย หรือ กระดาษเบียร์แมท (Beer Mat Paper)

กระดาษชานอ้อย คือ กระดาษที่นำเยื่อกระดาษจากชานอ้อยที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล คัดแยกเยื่อที่สะอาดนำไปผ่านกระบวนการผลิตและขึ้นรูปเป็นแผ่น นิยมนำไปทำผลิตภัณฑ์ประเภท กระดาษรองแก้ว จาน ชาม ถ้วยบรรจุอาหาร และเป็นที่นิยมนำมาทำเป็น วัสดุ โมเดล สถาปัตยกรรม ตัดง่ายด้วยคัทเตอร์ และ เครื่องเลเซอร์ วัสดุความทนทานต่อความร้อนและเย็นจัด สามารถนำไปเข้าเตาอบ และแช่เย็นได้ ย่อยสลายได้เร็ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Beer Mat Paper

บริษัท ไอ ลอฟท์ ปริ้น จำกัด จำหน่ายกระดาษชานอ้อย ราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้เรายังจำหน่ายวัสดุเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานโมเดล งานป้าย งานประดิษฐ์ DIY ต่าง ๆ อีกด้วย รวมไปถึงบริการตัด แกะสลัก ด้วยเคลื่องตัดเลเซอร์ เครื่อง CNC ตามแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการอย่างครบวงจรเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

ราคากระดาษชานอ้อย

Beer Mat Paper